3 Read more

Hội thảo Công bố báo cáo “Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2016”

Chiều ngày 23/8/2016, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã tổ chức buổi Hội thảo Công bố Báo cáo Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2016. Tải tài liệu tại đây. […]

Logo VCES vuong Read more

Thông báo: Hội thảo Công bố báo cáo “Kinh tế Trung Quốc 6 tháng đầu năm và triển vọng 2016”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Hội thảo Công bố báo cáo: “KINH TẾ TRUNG QUỐC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN VỌNG 2016”  Dưới tác dụng của chính sách tài chính tích cực, chính sách tiền tệ nới lỏng và chính sách bất […]

20160804_PST Read more

Vì sao chúng ta cần ODA Trung Quốc?

[Cafef – 4.8.2016 – TS. Phạm Sỹ Thành] Các khoản vay ODA hoặc hình thức vay khác từ Trung Quốc được cho là sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu hụt trầm trọng vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, với lý luận các khoản vay của Trung Quốc có tiêu […]