org_dsc00414 Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ TRUNG QUỐC SỐ 25: VAI TRÒ CỦA TRUNG QUỐC VỚI 50 NĂM PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

Chiều ngày 06/08, Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) tổ  chức Seminar số 25 với tên gọi “Vai trò của Trung Quốc trong 50 năm phát triển ngành điện Việt Nam”. Buổi hội thảo được chủ trì bởi TS. Phạm Sỹ […]

untitled-1-01 Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ TRUNG QUỐC SỐ 24: SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC 2025 (MIC2025) VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Chiều ngày 18/07, Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Việt Nam tổ chức Seminar số 24 với tên gọi “Sản xuất tại Trung Quốc 2025 (MIC2025) và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Buổi hội thảo được chủ trì bởi TS. Phạm […]

img_6178 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 23: “HỢP TÁC MÊ CÔNG – LAN THƯƠNG: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”

Sáng này 18/05, Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Quỹ Friedrich Naumann Việt Nam tổ chức chức Seminar số 23 với tên gọi “Hợp tác Mê Công – Lan Thương: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Từ trái sang phải: Ông Phạm Bình An, Bà Phùng Thị Lan Phương, Bà Bùi Kim Thuỳ, Ông Phạm Sỹ Thành, Ông Phạm Ngọc Hưng Read more

Hội thảo: “Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – HongKong và bản nâng cấp ACFTA: Cơ hội cho doanh nghiệp”

Sáng ngày 05/04/2018, TS. Phạm Sỹ Thành – Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã trình bày tham luận mang tên “Sự hiện diện của Trung Quốc ở Đông Nam Á: Làm thế nào để được lợi?” tại Hội thảo “Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – […]