unadjustednonraw_thumb_2d Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC SỐ 21 “SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI, CON ĐƯỜNG: GÓC NHÌN TRUNG QUỐC VÀ HÀM Ý VỚI VIỆT NAM”

Sáng ngày 21/12/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 21 với chủ đề “Sáng kiến Vành đai, Con đường: Góc nhìn Trung Quốc và hàm ý với Việt Nam”. Chương trình có sự tham gia […]

22906388_1672973442760708_859934998_o Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 20 “TRUNG QUỐC – HOA KỲ – EU: Ai sẽ dẫn dắt thương mại toàn cầu?”

Sáng ngày 28/10/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức Seminar số 20 với chủ đề “Trung Quốc – Hoa Kỳ – EU: Ai sẽ dẫn dắt thương mại toàn cầu?”. Seminar được tài trợ bởi Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) và Công ty CP Sách […]