Thanh Tu Read more

Nghiên cứu viên

  Nguyễn Thị Thanh Tú: Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Thanh Tú, tốt nghiệp cử nhân Trung Quốc học loại xuất sắc tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2013. Thanh Tú trở thành cộng tác viên nghiên cứu của VEPR từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013. […]

A SThanh Read more

Giám đốc Chương trình

Phạm Sỹ Thành: Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) TS. Phạm Sỹ Thành tốt nghiệp ĐHKHXH&NV chuyên ngành Trung Quốc học, nhận bằng Thạc sỹ ngành Đông Phương học năm 2005 của trường ĐHKHXH&NV, và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế học tại Học viện Kinh tế, Đại […]

Logo VCES vuong Read more

Giới thiệu về VCES – Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc (VCES) là chương trình nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề liên quan tới kinh tế Trung Quốc, trực thuộc Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình hướng tới các mục […]