A SThanh Read more

Giám đốc Chương trình

Phạm Sỹ Thành: Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) TS. Phạm Sỹ Thành tốt nghiệp ĐHKHXH&NV chuyên ngành Trung Quốc học, nhận bằng Thạc sỹ ngành Đông Phương học năm 2005 của trường ĐHKHXH&NV, và nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế học tại Học viện Kinh tế, Đại […]