Thanh Tu Read more

Nghiên cứu viên

  Nguyễn Thị Thanh Tú: Nghiên cứu viên Nguyễn Thị Thanh Tú, tốt nghiệp cử nhân Trung Quốc học loại xuất sắc tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2013. Thanh Tú trở thành cộng tác viên nghiên cứu của VEPR từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013. […]