Logo VCES vuong Read more

Liên hệ

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES)  Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội   Địa chỉ: Phòng 707, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (+84 4 3754 7506 – Máy lẻ: 734 […]