org_dsc00414 Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ TRUNG QUỐC SỐ 25: VAI TRÒ CỦA TRUNG QUỐC VỚI 50 NĂM PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

Chiều ngày 06/08, Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) tổ  chức Seminar số 25 với tên gọi “Vai trò của Trung Quốc trong 50 năm phát triển ngành điện Việt Nam”. Buổi hội thảo được chủ trì bởi TS. Phạm Sỹ […]

untitled-1-01 Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ TRUNG QUỐC SỐ 24: SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC 2025 (MIC2025) VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Chiều ngày 18/07, Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann Việt Nam tổ chức Seminar số 24 với tên gọi “Sản xuất tại Trung Quốc 2025 (MIC2025) và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Buổi hội thảo được chủ trì bởi TS. Phạm […]

img_6178 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 23: “HỢP TÁC MÊ CÔNG – LAN THƯƠNG: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA”

Sáng này 18/05, Chương trình nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Quỹ Friedrich Naumann Việt Nam tổ chức chức Seminar số 23 với tên gọi “Hợp tác Mê Công – Lan Thương: Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

img_3214 Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC SỐ 22 “ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XIX”

Sáng ngày 06/03/2018, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) phối hợp cùng Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) đã tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 22 với chủ đề “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX”. 

Logo VCES vuong Read more

THÔNG BÁO: SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC SỐ 22 “ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XIX”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 22 với chủ đề: “ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XIX”

unadjustednonraw_thumb_2d Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC SỐ 21 “SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI, CON ĐƯỜNG: GÓC NHÌN TRUNG QUỐC VÀ HÀM Ý VỚI VIỆT NAM”

Sáng ngày 21/12/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 21 với chủ đề “Sáng kiến Vành đai, Con đường: Góc nhìn Trung Quốc và hàm ý với Việt Nam”. Chương trình có sự tham gia […]

22906388_1672973442760708_859934998_o Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 20 “TRUNG QUỐC – HOA KỲ – EU: Ai sẽ dẫn dắt thương mại toàn cầu?”

Sáng ngày 28/10/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức Seminar số 20 với chủ đề “Trung Quốc – Hoa Kỳ – EU: Ai sẽ dẫn dắt thương mại toàn cầu?”. Seminar được tài trợ bởi Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF) và Công ty CP Sách […]

s20 Read more

Thông báo: Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 20 TRUNG QUỐC-HOA KỲ-EU: AI SẼ DẪN DẮT THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU?”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 20 với chủ đề: “TRUNG QUỐC-HOA KỲ-EU: AI SẼ DẪN DẮT THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU?”

1 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 “Đại hội 19: Định hình Trung Quốc 10 năm tới”

Chiều ngày 24/8/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã phối hợp tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 “Đại hội 19: Định hình Trung Quốc 10 năm tới”.