grab14974968542_8_1351039412_42_00_ba04b_1421352 Read more

Trung Quốc tăng mạnh lượt góp vốn mua lại doanh nghiệp Việt

[Nhịp cầu đầu tư – 14/6/2017 – TS. Phạm Sỹ Thành] Đầu tư từ Trung Quốc dưới hình thức M&A đang gia tăng, thậm chí có thể trở thành xu hướng chủ đạo thời gian tới.   Chiến lược “Made in China 2025” đang được Trung Quốc quyết liệt thực hiện nhằm thay đổi triệt để […]