Cố vấn đắc lực ông Tập - Lưu Hạc Read more

CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI: CHIẾN LƯỢC BAO VÂY HAY CHẶT ĐỨT?

1. THƯƠNG CHIẾN VÀ NHỮNG SỐ LIỆU CẦN QUAN TÂM? Mặc dù không thể phản ánh đầy đủ tác động của chiến tranh thương mại, nhưng những số liệu sau đây cho thấy kinh tế Trung Quốc đã phản ứng tiêu cực với chiến tranh thương mại cũng như cuộc chiến này đã làm xấu […]