s20 Read more

Thông báo: Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 20 TRUNG QUỐC-HOA KỲ-EU: AI SẼ DẪN DẮT THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU?”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 20 với chủ đề: “TRUNG QUỐC-HOA KỲ-EU: AI SẼ DẪN DẮT THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU?”