1 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 “Đại hội 19: Định hình Trung Quốc 10 năm tới”

Chiều ngày 24/8/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã phối hợp tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 “Đại hội 19: Định hình Trung Quốc 10 năm tới”.

Logo VCES vuong Read more

Thông báo: Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 “ĐẠI HỘI 19: ĐỊNH HÌNH TRUNG QUỐC 10 NĂM TỚI”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 với chủ đề: “ĐẠI HỘI 19: ĐỊNH HÌNH TRUNG QUỐC 10 NĂM TỚI” Sau một nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Tập […]