Logo VCES vuong Read more

THÔNG BÁO: SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC SỐ 22 “ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XIX”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 22 với chủ đề: “ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA TRUNG QUỐC SAU ĐẠI HỘI XIX”

unadjustednonraw_thumb_2d Read more

SEMINAR NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC SỐ 21 “SÁNG KIẾN VÀNH ĐAI, CON ĐƯỜNG: GÓC NHÌN TRUNG QUỐC VÀ HÀM Ý VỚI VIỆT NAM”

Sáng ngày 21/12/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã tổ chức buổi Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 21 với chủ đề “Sáng kiến Vành đai, Con đường: Góc nhìn Trung Quốc và hàm ý với Việt Nam”. Chương trình có sự tham gia […]

11 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 16 “Kết nối chiến lược cơ sở hạ tầng giữa Trung Quốc với các nước ASEAN trong khuôn khổ ‘Một Vành đai, Một Con đường'”

Chiều ngày 9/1/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 16 với chủ đề “Kết nối chiến lược cơ sở hạ tầng giữa […]

screen-shot-2016-12-26-at-11-11-38-am Read more

Thông báo: Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 16 “KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC CƠ SỞ HẠ TẦNG GIỮA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN TRONG KHUÔN KHỔ ‘MỘT VÀNH ĐAI, MỘT CON ĐƯỜNG’”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 16 với chủ đề: “KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC CƠ SỞ HẠ TẦNG GIỮA TRUNG QUỐC VỚI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN TRONG KHUÔN KHỔ […]

img_2702 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 15 “Đánh giá về tác động của vốn vay Trung Quốc”

Sáng ngày 29/11/2016, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 15 với chủ đề “Đánh giá về tác động của vốn vay […]

img_1816 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 14 “Chính sách của các nước Đông Nam Á với người Hoa, Hoa kiều và di dân Trung Quốc mới trước sự trỗi dậy của Trung Quốc”

Sáng ngày 04/10/2016, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 14 với chủ đề “Chính sách của các nước Đông Nam Á với người Hoa, […]

thumb_dsc01472_1024 Read more

THÔNG BÁO: Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 14 “Chính sách của các nước Đông Nam Á với người Hoa, Hoa kiều và di dân Trung Quốc mới trước sự trỗi dậy của Trung Quốc”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 14 với chủ đề: “CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á VỚI NGƯỜI HOA, HOA KIỀU VÀ DI DÂN TRUNG QUỐC MỚI TRƯỚC SỰ […]