Logo VCES vuong Read more

Thông báo: Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 “ĐẠI HỘI 19: ĐỊNH HÌNH TRUNG QUỐC 10 NĂM TỚI”

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) xin trân trọng thông báo thông tin về Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 19 với chủ đề: “ĐẠI HỘI 19: ĐỊNH HÌNH TRUNG QUỐC 10 NĂM TỚI” Sau một nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Tập […]

tld-35 Read more

TLD-35 – Cuộc chạy đua quyền lực trước thềm Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Trung Quốc cuối năm 2017 là Đại hội lần thứ 19 của Đảng Cộng sản. Trong đó, một vấn đề rất quan trọng và thu hút được nhiều sự chú ý là việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Bộ máy lãnh đạo mới […]

002 Read more

Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 “Nhận diện chiến lược đối ngoại Trung Quốc đầu thế kỷ XXI từ góc độ lịch sử và lý luận”

Chiều ngày 29/6/2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) và Trung tâm Nghiên cứu An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc IWEP (CISS) đã phối hợp tổ chức Seminar Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc số 18 “Nhận diện chiến lược đối ngoại Trung Quốc đầu thế kỷ XXI […]