tld-34 Read more

TLD 34 – Xem xét lại hình ảnh thứ hai******* Nguồn lực nội địa của Trung Quốc trong vai trò cải cách chủ nghĩa tư bản toàn cầu

Sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc trên thế giới làm dấy lên câu hỏi về tương lai của nền quản trị tài chính toàn cầu. Trung Quốc được xem là đại điện cho một thế lực mới có thể thiết lập “luật chơi” cho nền tài chính toàn cầu, đặc biệt […]

tld-29 Read more

TLD-29 LỰC LƯỢNG HẠT NHÂN VÀ VŨ KHÍ HUỶ DIỆT HÀNG LOẠT CỦA TRUNG QUỐC*

Trong hơn sáu thập niên kể từ cuối năm 1954, Trung Quốc đã tiến hành công cuộc nghiên cứu và phát triển vũ khí hạt nhân. Đặc biệt, những năm gần đây, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang đẩy mạnh việc hiện đại hoá lực lượng hạt nhân. Tuy nhiên, nếu […]