grab1504079365toa_dam_vanh_dai_con_duong_3_1503639966819 Read more

Cơ hội và rủi ro gì khi Việt Nam tham gia “Vành đai và con đường” cùng Trung Quốc?

[Dân trí – 25/08/17 – PGS, TS. Đặng Hoàng Linh, Bà Doãn Hải Hồng, TS. Phạm Sỹ Thành] “Rủi ro lớn nhất khi tham gia sáng kiến Vành đai và cong đường là vốn. Đây cũng là hình thức vốn ODA, vốn vay. Khi vay thì phải trả, sẽ có rủi ro là không trả được […]

grab14974968542_8_1351039412_42_00_ba04b_1421352 Read more

Trung Quốc tăng mạnh lượt góp vốn mua lại doanh nghiệp Việt

[Nhịp cầu đầu tư – 14/6/2017 – TS. Phạm Sỹ Thành] Đầu tư từ Trung Quốc dưới hình thức M&A đang gia tăng, thậm chí có thể trở thành xu hướng chủ đạo thời gian tới.   Chiến lược “Made in China 2025” đang được Trung Quốc quyết liệt thực hiện nhằm thay đổi triệt để […]