screen-shot-2017-04-13-at-3-53-01-pm Read more

VTV1 – 7/3/2017 – TS. Phạm Sỹ Thành – Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp kỷ lục

Ngày 7/3/2017, TS. Phạm Sỹ Thành – Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES) đã bình luận về Kinh tế Trung Quốc với chủ đề “Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng thấp kỷ lục” trong chương trình Vấn đề hôm nay trên kênh VTV1